Bli kjent med Styret i Fredrikshald Theaterselskab.

Hvilken funksjon har de i Styret – og i oppsetningen av Jeppe på berget?

Styret i Fredrikshald Theaterselskab