Vår andre oppsetning var Den Stundesløse av Ludvig Holberg, 6.-17 mars 2019

Stykket ble satt opp på vår «hjemmescene» i Fredrikshalds teater, et av Nordens eldste teatere, med en unik  og autentisk barokk-scene, innviet i 1838.

Den stundesløse ble første gang fremført i 1725, men ble skrevet allerede i 1722.

I følge Wikipedia er stykket er «en typisk representant for den klassiske komedieintrige. Som i de fleste Holberg-komedier, er det hovedpersonens galskap som står i veien for de to unge elskendes lykke. Dermed er de unge ulykkelige, inntil den narraktige blir utmanøvrert med listige intriger».

Hovedpersonen Vielgeschrey ønsker å gifte bort sin datter Leonora til den regnskapskyndige Peder Erichsen. Leonora ønsker å gifte seg med Leander, og de unge elskende får hjelp av tjenestepiken Pernille og Leanders venn Oldfux.
I sin biografi om Holberg sier Carl Fredrik Engelstad at Vielgeschrey «ved siden av Jeppe [er] Holbergs mest komisk betagende skikkelse».

I etterkant av oppsetningen ble det produsert en «billed- og minnebok» på 80 sider som ble gitt til medspillere og støttespillere. Den finnes også i digital versjon på denne nettside.