Første samling for En Folkefiende.

24. oktober 2019 var de fleste medvirkende i En Folkefiende samlet for første gang.
(Lars G. Hammer, Erling H. Günther, Grete Ludvigsen, Eirik Haug Stømner og Joakim Johansen var ikke tilstede).

TEST: Kan du kombinere medvirkendes navn til deres rolle / oppgave i oppsetningen?

Første samling