Vi har mange å takke!

Vi vil takke alle som støtter oss i arbeidet med å gjenskape teater «på gamlemåten»,  i en form som er tilpasset Fredrikshalds teaters ærverdige og tradisjonsrike saler, med den unike og autentiske barokkscene som (stort sett) er uendret siden 1838.

Vi takker også våre støttespillere som gjør det mulig å sette opp klassiske teaterstykker. Enten støtten skjer ved praktisk innsats, finansielle bidrag – eller rett og slett at du som publikum kjøper billetter til våre forestillinger.

I forbindelse med Den Stundesløse vil vi spesielt takke –

Teater Manu,  fotograf Gisle Bjørneby og kostymedesigner Anette Werenskjold

I mangel av egne bilder til bruk i markedsføring av oppsettningen, har vi fått Teater Manus velvillige tillatelse til å benytte motiver fra dere oppsetning av Den Stundesløse i 2015, og «lokalisert» dem med innkopiering av våre skuespilleres ansikter. Teater Manu er Norges eneste profesjonelle teater som har tegnspråk som scenespråk.  Fotograf og kostymedesigner har også gitt sin tillatelse til dette bruk.
Våre kostymer og rolletolkning vil naturligvis bli anderledes enn det som vises på de første plakater og i annonser, men gir en indikasjon på det høye kvalitetsnivå vi streber mot.

Sparebankstiftelsen i Halden har som i fjor bidratt økonomisk med startkapital, slik at forberedelsene til Den Stundesløse kom igang.

Berg Sparebank har også i år funnet midler til å støtte vår engasjement for å levendegjøre den klassiske teatertradisjon i Fredrikshalds teaters pietetsfullt restaurerte salonger.

Halden kommune har bevilget et beløp over kulturbudsjettet. Vi takker!!

Østfold kollektivtrafikk  som velvilligs lot oss henge opp plakater i busser i lokaltrafikk i Halden.

OK-Trykk AS som sponset oss med vakre trykksaker og bannere.

ELON (tidligere Euronics) på Høvleriet, som hjelper dem som ikke kan- eller vil kjøpe billetter på nettet.
Der får du kyndig hjelp til å få god plass i salen – og fagmessige råd og gode tilbud på det meste innen elektriske og elektroniske varer.