Bragemøte ble forviklingskomedie

og starten på Fredrikshald Theaterselskab

Av Tom Skjeklesæther

Onsdag kveld var det tillyst møte i Konservativen med uttalt mål om å blåse liv i Brageteateret igjen.

Teaterentusiaster: Sverre Stang, Mogens Skovborg, Pontus Berglund, Ola Berglund, Espen Holtan, Morten Milde, Tord Akerbæk, Jan deVibe og Terje Johansen Saxvik.
Teaterentusiaster: Sverre Stang, Mogens Skovborg, Pontus Berglund, Ola Berglund, Espen Holtan, Morten Milde, Tord Akerbæk, Jan deVibe og Terje Johansen Saxvik.

De ni frammøtte, alle herrer med forskjellig tilknytning til Brageteateret, var på ingen måte klar over møtet i seg skulle få preg av forviklingskomedie.

Det viste seg nemlig umiddelbart at det var en viss avstand mellom manus og regi.

Ulike intensjoner

Noen av de frammøtte kom i den troen at møtet skulle handle om å sjekke mulighetene for å blåse liv en viss gammel haldentradisjon, teateret som siden andre halvdel av 1800-talet var knyttet til Gymnassamfunnet Brage.

Andre hadde som ambisjon å lodde interessen for å restarte en annen, gammel haldentradisjon, klassisk teater fra Ludvig Holberg og hans like, spilt på Fredrikshalds Teater.

En teaterscene alle er enige om fortjener å være skrå bredder for selve teaterkunstens klassikere.

Grei avklaring, nytt møte

Kulissemakere: Brødr. Berglund er klare for å lage nye kulisser til Fredrikshalds Teater. Begge foto:Tom Skjeklesæther
Kulissemakere: Brødr. Berglund er klare for å lage nye kulisser til Fredrikshalds Teater. Begge foto: Tom Skjeklesæther

Resultatet ble at det raskt ble klart at selve navnet «Brageteateret» ikke uten videre kan benyttes av andre i Halden og at de som ønsker å lage klassisk teater i Fredrikshalds Teater herfra opererer under det foreløpige navnet «Holbergteateret».

«Det nye Brageteateret» vil således møtes på nytt førstkommende torsdag, (25. februar), klokka 19.oo i Konservativen.

Tord Akerbæk tok oppgaven som møteinnkaller, og hadde tro på at det er mulig å vekke til live Brageteatertradisjonen som nådde veis ende i 2008. Til stede var også han som hadde regien på de siste fem forestillingene fra Brage, Terje Johansen Saxvik.

Akerbæk og Johansen Saxvik kunne fortelle at Brageteaterets beklagelige teppefall kom som et resultat av innstramninger i videregående skoles fraværsregler.

Akerbæk understreket at Brageteateret er en frittstående institusjon, knyttet til videregående skole, men ikke eid av skolen. Akerbæk hevdet at denne uavhengigheten antakelig var helt sentral for Brageteaterets appell til unge mennesker.

Holbergteater

Etter at misforståelsen knyttet til møteinnkalling var oppklart, forlot «bragistene» møtet og etterlot seg «Holbergteatergruppa», som diskuterte videre med utgangspunkt i Mogens Skovborgs idé, å gjenopplive teater som kler Fredrikshalds.

En ønske som Skovborg i sin tid delte med Fredrikshalds teaters redningsmann, avdøde konservator Vidar Parmer.

Etterskrift:

Etter nye møter og diskusjon i Styret, vedtok gruppen å endre navn fra Holbergteateret til Fredrikshald Theaterselskab.
Derved åpnes for å presentere teaterstykker av andre dramatikere fra 1700 – 1800-tallet, ikke bare av Ludvig Holberg.