Styret i Fredrikshald Theaterselskab, 2017

Styret i Fredrikshald Theaterselskab 2017
Foto: Bjørn Ramstad

 

 

Styret i 2017 avbildet i Fabian restaurant og pannekakeri, sentralt i Halden.
Grete Ludvigsen ble i 2018 innvalgt som ny økonomiansvarlig.

Sittende:
Mogens Skovborg, initiativtaker og mentor.

Stående fra venstre:
Sverre Stang (Styremedlem)
Ola Berglund (Styrets formann)
Erling Günter (Styremedlem)
Synnøve H. Sørland (Styremedlem)
Jan-Erik de Vibe (Styremedlem)
Grete Ludvigsen (Økonomiansvarlig)  ble innvalg i 2018 – og er ikke med på bildet.