Vi har laget en billed- og minnebok etter forestillingen. Denne kan du se i digital versjon her!
Den er ganske «tung» og det kan ta opptil et par minuttet før den vises i din nettleser. Men vær tålmodig,
så kan du «bla» (klikk i nederste hjørne, eller bruk piltastene) gjennom 74 sider med minner fra både
skuespill og øvelser. Bruk kryss-pil-symbolet i meny under viser boken i full skjerm-modus.