Staben i Jeppe fotografert ved første samling.

Hvilke oppgaver og roller har de ved oppsetningen av Jeppe på berget?
(Lars Hammer, Johan Spørck Thoresen og Trude Landsverk var ikke tilstede).

saming med navn