VEDTEKTER
for Fredrikshald Theaterselskab

Fredrikshald Theaterselskab er en ideell forening, stiftet av Mogens Skovborg, Sverre Stang, Ola Berglund, Pontus Berglund, Morten Milde og Jan de Vibe.

FORMÅL

Fredrikshald Theaterselskab har som mål å oppføre teaterstykker av eldre årgang i Fredrikshald Teater. Teateret som er fra 1838, er det eldste i Norge og bygget i stram empirestil, men har et kulissesystem på scenen inspirert av barokken.

Foreningen synes det er svært viktig at folk i Halden og omegn blir oppmerksomme på den kulturskatten byen innehar. Ved å oppføre stykker som “kler” teateret ca. en gang hver høst, vil vi gjøre hva vi kan for å holde i hevd bevisstheten om teateret og dets kulturelle verdi.

I forbindelse med oppføringen av stykker av Holberg, Molière og andre forfattere, vil vi bestrebe oss på å arrangere foredrag om emner tilknyttet oppsetningene. Disse kan for eksempel være om historiske tidsepoker og livsvilkår og kultur i de respektive tidsperiodene. I den sammenheng vil det være naturlig med en omvisning av teater og scene.

MEDLEMSKAP:

Foreningen er åpen for alle som er interessert i teaterstykker av eldre årgang.

Fredrikshald Theaterselskab avholder styremøter ved behov og har ett årsmøte.

Foreningen er selveiende og all disponering av foreningens formue/midler må godkjennes av daglig leder Ola Berglund og kasserer Erling Günther.

Foreningen kan bare oppløses ved et enstemmig styrevedtak.

Halden, 18.02.2016

Ola Berglund       Erling Haakon Günther       Pontus Berglund
*sign                                   *sign                                *sign
Jan Erik de Vibe         Sverre Stang           Mogens Skovborg
*sign                              *sign                             *sign