Noen grunner til å oppføre Ludvig Holbergs ”Den Stundesløse” i 2019.

Jan Erik de Vibe, regissør
Jan de Vibe, regissør
Fredrikshald Theaterselskab ble bl.a. dannet for å sette opp forestillinger som ”kler” Fredrikshalds Teater, Norges eldste teater med en bevart barokkscene.
Etter suksessen med vår oppsetting av Holbergs ”Jeppe på Berget” høsten 2017, var det naturlig å tenke videre på hans nest mest spilte stykke, nemlig ”Den Stundesløse”

Holberg hadde tro på at dersom man så sine feil og lyter fremført i en komedie, kunne man ved bevisst arbeid fjerne dem. Det var nok slik at de fleste lo med skadefryd av sine naboers feil, ikke sine egne. Slik er vi jo skrudd sammen

Hovedpersonen Vielgeschrey er, i egne øyne, en vellykket forretningsmann. Han har imidlertid en stor feil, han er aldri tilstede i eget liv. Han er det motsatte av det vi i dag kaller ”mindfull”.

Hans betrodde ”pike” Pernille sier i åpningsmonologen ”herren arbeider på intet, det er intet, og det blir til intet”.  Om publikum i salen vil føle seg truffet, får bli opp til dem.

Et ubestridt faktum, mener jeg, er at Holbergs stykke ”Den Stundesløse” er mer aktuelt i dag enn det noensinne kan ha vært siden 1725, da komedien hadde premiere.

Den digitale tidsalderen har på en utrolig kort periode i menneskenes liv forandret våre levesett. Fra barnsben av går vi nå rundt med en teknologisk ”maskin” som kartlegger våre liv, gjør oss til offer for forbrukersamfunnet og er en konstant distraksjonsfaktor.

Det dansk-norske geniet Ludvig Holberg hadde en usedvanlig fornemmelse for mylderet av ideer som preget europeisk åndsliv på begynnelsen av 1700-tallet. Hans forfatterskap presenterte nye ideer om politikk, religion og kjønn for et bredt dansk-norsk publikum.
Dette gjorde han ikke minst gjennom sine komedier.

1700-tallet var, kanskje særlig i den protestantiske del av verden, preget av optimisme. Hvis bare folk ble opplyste, ville de kunne ta fornuftige valg og forbedre sine liv og derigjennom også hele samfunnet.

Vi vet i dag at så enkelt er det ikke. Våre frontallapper som står for fornuft og objektivitet teller bare ca. fem prosent i forhold til resten av hjernen, den delen som Freud kalte ”det underbevisste”.

Dette ser vi dessverre ekstreme eksempler på i dagens kaotiske verden. Vitenskapen kommer og har kommet så langt at det skjer mer på ett år nå enn det gjorde på hundre år for noen århundrer siden. Problemet er at for de fleste blir det umulig å holde seg oppdatert, selv på begrensede områder. Autoritære demagoger får dermed fritt spillerom og kan erklære omtrent alt for ”fake news” og komme unna med det. Gruppetilhørighet og følelser gjør at tilhengerskarene applauder og sluker det meste rått.

Alvor til side. ”Den Stundesløse” er en intrigekomedie fylt med mange komiske scener og personer. Latteren, håper vi, vil sitte løst.

Undertegnede har lagd nye tekster til noen av Michael Bellmans både kjente og ukjente sanger og lagt dem inn der jeg synes de passer. Flere av skuespillerne er gode sangere og med hjelp av våre musikere fra ”Jeppeforestillingen”, som igjen har sagt ja til å musisere sammen med oss, håper jeg disse vil kle komedien og tilføre den en ny dimensjon.

Jan de Vibe
regissør