Mens du venter på Jeppe på berget

kan du underholde deg med puslespill, Quiz’er og annet med Jeppe-motiv og tema.

Her har vi lagt ut de første «prøvelser» – og flere vil komme etter hvert.

Noen oppgaver er enkle ferdighetsøvelser, som Jeppe på berget pusslespill

Jeppe på berget pusslespill
Jeppe på berget pusslespill
Finn to like Jepper (Memoryspill)

og Memory-spillet «finn to like Jepper».

Du kan løse disse oppgaver på tid – og invitere dine venner på Facebook til å slå din rekord.

Hvem spiller hvilke roller
Hvem spiller hvilke roller i skuespillet – og bak scenen?

Du kan også gjøre deg kjent med Hvem som spiller hvilke roller, både i skuespillet, og bak scenen.

Andre oppgaver som kommer blir mer utfordrende og krever spesifikk kunskap om Jeppe på berget eller Ludvig Holberg.

Vi har også planer om å tilby et «Grunnkurs i Jeppeologi» – hvor du kan prøve deg på oppgaver med høyere vanskelighetsgrad.

Etter hvert vil vi også dele ut «utmerkelser» (Diplomer og «Badges») du kan legge ut på din Facebook-side, for å vise hvor mye du vet om Ludvig Holbergs mest spilte komedie.