Enn om vi kledde fjellet?

La meg starte med å sitere fra en av Bjørnsons mange fortellinger:

«Enn om vi kledde fjellet?» Sa eneren en dag til den utenlandske ek, som den sto nærmere enn alle de andre. Eken så ned for å komme efter hvem det var som talte; dernest så den opp igjen og taug (tidde stille).

Elven arbeidet så tungt at den gikk hvit; nordenvinden hadde lagt inn gjennom stupet og skrek i kløftene; det bare fjell hang tungt utover og frøs. «Enn om vi kledde fjellet?» Sa eneren til furuen på den andre siden. «Skulle det være noen, måtte det vel bli vi», sa furuen. Den tok seg i skjegget og så bortover til bjørken: «Hva mener du?»

Og de forskjellige trærne og de små plantene fortsatte å snakke sammen. De ildnet hverandre opp og til slutt bestemte de seg for å prøve.

Mange oppgaver er blitt løst ved at noen har våget å gå foran.

En dag i hyggelige venners lag, stilte den gamle kulturpersonen, Mogens Skovborg, følgende spørsmål til de som var til stede:» Enn om vi, nå når vårt gamle, ærverdige teater er blitt så vakkert restaurert utvendig, fylte teateret med et innhold, en sjel som er dette teateret verdig?» De som satt omkring, ble først stille. De tenkte seg om både en og to ganger før Mogens gjentok spørsmålet i en noe annerledes form: Vil dere hjelpe meg å gi det gamle teateret et nytt indre liv?

Hva hadde Mogens i tankene? Mogens som jo har vært en kulturbærer i nesten et helt sekel. Var dette alvorlig ment?

Samtalen fortsatte en stund om dette temaet og mer og mer tok ideen form og tanken fikk vinger.

Hva om vi fikk etablert en egen produksjonsgruppe, et teaterselskap, som tok for seg de gamle mesternes verker som Ludvig Holberg f.eks. og oppførte et stykke av ham når deler av teateret står ferdig restaurert innvendig høsten 2017? En total innvendig restaurering vil imidlertid kreve enda mer tid og kapitaltilførsel, men dette er en meget viktig begynnelse.

Hva om vi fikk tatt et nytt steg i retning av å få laget et sett nye basiskulisser til teateret. Vi vet at i gamle dager var teateroppsettinger som oftest besørget av omreisende teatergrupper. De kunne ikke med datidens transportmuligheter, bringe med seg så mye utstyr som kulisser f.eks. Det måtte finnes på det enkelte sted. Derfor hadde teaterne seks basiskulisser. Det var en gatekulisse, en skog, en arrest gjerne med en tilhørende galge, en finstue og et par til.

Vårt teater har slike basiskulisser, men de er meget gamle og slitte og tillates ikke lenger å bli brukt. De er under restaurering og skal senere oppbevares i teaterets kulissemagasin.

Det ble stiftet et teaterselskap. Fredrikshald Theaterselskab, med følgende styremedlemmer: Ola Berglund (leder), hans tvillingbror Pontus Berglund (styremedlem), Jan Erik de Vibe (regiansvarlig), Sverre Stang (styremedlem), Erling H. Günther (leder for økonomi), Halvor Nome (tilknyttet styret med særoppgaver innen markedsføring), Synnøve Holsvig Søland med stor teaterkunnskap og Mogens Skovborg (æresmedlem og inspirator). Styret har også knyttet til seg Knut Henriksen som musikkansvarlig og Carl Olof Felt som lysansvarlig.

Ola Berglund har tidligere laget det nye bakteppet og sidekulissene til teateret (år 1998), og det flotte sceneteppet med festningsmotiv (år 2005).

Ola og hans bror, Pontus, vil nå sammen gjerne tilføre teateret enda noen nye basiskulisser.

Det er besluttet at vi skal oppføre Ludvig Holbergs Jeppe på Berget. Alle rollene er besatt ved personlig henvendelse til hver enkelt. Alle har sagt ja og gleder seg til å arbeide med rollen.

Flere og flere av oppgavene knyttet til en teateroppsetting faller på plass. Det gjelder sufflør, regiassistent, rekvisittansvarlig, sminke, kostymer og produsent og flere.

Videre arbeider Halden Historiske samlinger parallelt med å få på plass en innledende konsert med verker knyttet til Ole Bull som også har spilt i vårt teater.

Når teppet går opp for vår premiere i oktober 2017, og publikum på nytt kan glede seg over at vårt vakre og unike teater igjen har fått sitt indre liv tilbake, da skal vi alle kunne kjenne på hvilken kraft vi kan mobilisere om vi evner å gå for et felles mål enten det gjelder å kle fjellet eller å gi et gammelt teater en ny framtid i teaterets opprinnelige ånd.

Vårt håp og vår målsetting er at dette skal bli så godt mottatt av publikum at vi vil kunne ha en oppførelse i vårt unike barokkteateret hvert år. For å gjøre denne målsettingen lettere å oppfylle, vil vi parallelt med at våre forberedelser, forsøke å bygge opp kompetansemiljøer innenfor alt som hører til i et velfungerende teater.

Kanskje vil vi kunne skape en teaterattraksjon. Noe som vil trekke spesielt teaterinteresserte personer til teateret vårt?

Men det startet altså med en idé fra eneren eller skal vi si en ENER blant oss.

Styret i Fredrikshald Theaterselskab.