Vi takker våre støttespillere!

Vi vil takke alle som støtter oss i arbeidet med å gjenskape teater «på gamlemåten»,  i en form som er tilpasset Fredrikshalds teaters ærverdige og tradisjonsrike saler, med den unike og autentiske barokkscene som (stort sett) er uendret siden 1838.

Vi takker også våre støttespillere som gjør det mulig å sette opp klassiske teaterstykker. Enten støtten skjer ved praktisk innsats, finansielle bidrag – eller rett og slett at du som publikum kjøper billetter til våre forestillinger.

For bidrag til oppsetningen av Figaros Bryllup vil vi rette en spesielt takk til –

Sparebank1stiftelsen

 

Sparebank1stiftelsen i Halden er vår hovedsamarbeidspartner som har støttet vår virksomhet siden starten.

Berg Sparebank

Berg Sparebank har også i år funnet midler til å støtte vår engasjement for å levendegjøre den klassiske teatertradisjon i Fredrikshalds vakre teater, og som også har vært en stor bidragsyter til at teateret kunne bli restaurert tilbake til fordums prakt i de pietetsfullt restaurerte salonger.

 

 

OK-Trykk AS er en viktig støttespiller for kulturen i Halden, og sponset oss med vakre trykksaker og bannere.