Hvem spiller hvilke roller i En Folkefiende?

De fleste medvirkende i En Folkefiende samlet for første gang.
(Lars G. Hammer, Erling H. Günther, Grete Ludvigsen, Eirik Haug Stømner og Joakim Johansen var ikke tilstede).

TEST: Kan du kombinere medvirkendes navn til deres rolle / oppgave i oppsetningen?

Første samling