Her kommer informasjon og linker til pressestoff som har stått i papiraviser og nettaviser + i radio og TV. Her finnes også videos fra intervjuer på lokal-TV og annen presseomtale.

Fredrikshald Theaterselskabets planer og aktiviteter har blitt omtalt i både papirbaserte og digitale media. På disse sider har vi har samlet linker og faksimiler av slike innslag, listet kronologisk etter publiseringsdato og gruppert etter type media.

Her er noen kategorier

Aviser og andre papir-baserte publikasjoner

Nettaviser og sosiale media

TV-innslag, videos og radio